AKTUÁLNE ČÍSLO
20/2019
!!! AKCIA !!!
! VÝHODNÁ ZĽAVA !
AKO OBJEDNAŤ INZERCIU
potrebné informácie

O nás

Sme na trhu už 24. rok a Trenčiansky Garant vydávame 17. rok. Garantujeme Vám každé cca 2 týždne vydanie nového čísla Trenčianskeho Garantu, čo znamená cca 408 vydaní.

KVALITNÝ VÝSTUP
- plnofarebná tlač
- lesklý papier
- odborné spracovanie
VÝHODY
- nižšia cena než u letákov
- spracovanie v cene
- distribúcia v cene

Trenčiansky Garant

TLAČ

Trenčiansky Garant je plnofarebné 2-týždenné periodikum, tlačené na lesklom (nie novinovom) papieri s nákladom 38 000 ks. Obsah periodika tvoria plošné grafické inzercie rôznych veľkostí podľa modulov.

DISTRIBÚCIA

Distribúciu zabezpečujeme vo vlastnej réžii distributérmi. Trenčiansky Garant je distribuovaný v nasledovných lokalitách: Trenčín, Nová Dubnica, Dubnica nad Váhom, Trenčianske Teplice, Nemšová, Ilava, Pruské (sídliská, paneláky, bytovky, ...)

INZERCIA + INTERNETOVÁ REKLAMA

V cene inzercie v našom periodiku je aj reklama na internete na 14 dní ku každému vydaniu. Takže inzerciou u nás dosiahnete nielen regionálnu reklamu, ale i celoslovenskú a celosvetovú reklamu. Ďaľšou výhodou inzercie u nás je, že bude určite lacnejšia, než keď si dáte vytlačiť samostatné letáky a zabezpečujete si ich distribúciu. Dokonca už len za samotnú distribúciu by ste zaplatili vyššiu sumu.

CENA

V Trenčianskom Garante používame takzvaný modulový systém. Každá strana je rozdelená na 25 modulov a klient si môže objednať toľko modulov, koľko mu vyhovuje. Objednať inzerciu si môžte telefonicky. Prípadne môžete kliknúť na ikonu informácie.KONTAKT

mobil: 0905 294 085
e-mail: info@tn-garant.sk
www.tn-garant.sk

INFORMÁCIE

Názov: Trenčiansky Garant
Náklad: 38 000 výtlačkov
EV 109/08, 16.ročník

Príjem inzercie:
0905 294 085


59250