TRENČIANSKY GARANT
základné informácie
AKO OBJEDNAŤ INZERCIU
potrebné informácie


MOŽNOSŤ ZLIAV PRIAMO NA JEDNANÍ

3 MODULY

Rozmer: šírka 11,8 cm, výška 5,5 cm
Splatnosť: môže byť aj mesiac po vydaní, alebo 2 úhrady.

6,25 MODULA

Rozmer: A6 (1/4 z A4 - šírka 9,8 cm, výška 14,2 cm)

Splatnosť: môže byť aj mesiac po vydaní, prípadne neskôr, alebo suma môže byť rozdelená na 3 platby (1.,2. a 3. mesiac po vydaní)

12,5 MODULA

Rozmer: A5 (šírka 19,8 cm, výška 14,2 cm)

Splatnosť: môže byť aj mesiac po vydaní, prípadne 2 a viac splátok

25 MODULOV

Rozmer: A4 (šírka 19,8 cm, výška 28,4 cm)
Splatnosť: môže byť aj mesiac po vydaní, prípadne 2 a viac splátok

Sme platci DPH


67251